חורש
אור
אלומה
רימון
רקפת
נרקיס
גפן
תומר
הדס
אלון
אשל
אלה
סביון
שדה
חבצלת
המוסד החינוכי קיבוץ גן שמואל - 1947-1997
  • רבקה
  • שני
  • איריס
  • יעקב
  • רחל
  • טובה
  • יוסף
  • תמי
  • כניסה/הרשמה

הצעת הצוות לבדיקת המבנה הארגוני של המוסד
20/02/1992


(דיון בהנהלה בינואר 1992, התקבל בחבר העובדים ב-20.2.1992)
כללי
א. הצוות בעבודתו התייחס בעיקר לסיכומי הסדנה שערך חבר-העובדים בתשנ"א. ניסינו לסדוק את הנתונים בצורה עדכנית, תוך התאמה לתנאים המשתנים.
ב. השינויים שאנו מציעים נוגעים בעיקר לתחום ההנהלה, משום שעיקר הבעיות שעלו בסדנה נגעו לקטע זה במבנה האירגוני.
ג. לגבי התפקידים אותם לא פרטנו, אנו ממליצים לקיים דיון ע"פ הצורך, לאחר החלטה על המבנה הכללי.
1. מנהל המוסד החינוכי
א. אחד הקשיים הגדולים במבנה הנוכחי הוא חוסר בהירות בחלוקת הסמכויות ביןשני הרכזים.
ב. אנו מציעים שהרכז הפדגוגי יוגדר כמנהל המוס. לפי תפיסתנו מינהל של אירגון מייצג את המטרות המרכזיות של האירגון, במקרה שלפנינו – חינוך והוראה. במידה מסוימת זאת שאלה סמאנטית, אך מן הראוי להתייחס אליה.
ג. ניהול של מוסד חינוכי הינו מקצוע שדורש הכשרה וניסיון,על כן מוצע שהמנהל יתמיד בתפקידו מספר שנים.
ד. רצ"ב כתב המינוי המוצע.
2. הרכז האירגוני
א. הרכז האירגוני הוא גם הגזבר של המוסד החינוכי, והוא ירכז ועדת כספים שתהיה אחראית על התקציב.
ב. פרוט תפקידי הרכז האירגוני – בכתב המינוי המצ"ב.
תגובות לדף זה תגובה חדשה

עדיין אין תגובות לדף זה.
מוזמנים להגיב!